Судно Точка Операция Дата До Лоцман Операция на причале Завершен № с/з № зап.
СВЕ ТРЭЙДЭР Б1 УЛ Прошел на выход 05:00 22.01.22 МОРЕ --- 117025 366166
ВЕНЧЕ ВИКТОРИ Б1 УЛ Прошел на выход 04:00 22.01.22 МОРЕ --- 117018 366165
ПРИМА КИНГ Б1 УЛ Прошел на выход 03:50 22.01.22 МОРЕ --- 117023 366167
ТЕКОС Б1 УЛ Прошел на вход 03:04 22.01.22 ЯК-РП --- 117030 366164
СВЕ ТРЭЙДЭР 22 МТП Отошел от причала 02:50 22.01.22 МОРЕ Придатко С. С. 117025 366163
МЕНДЕЛЕЕВ ПРОСПЕКТ 4 КНГ Отошел от причала 02:46 22.01.22 МОРЕ Мялицын В. В. 116021 366162
СЛ ХЕЙДИ Б1 УЛ Прошел на вход 02:44 22.01.22 5 ЕСТ Иванов А.В. 117029 366161
ГАЗПР.ЗЮЙД-ИСТ Б1 УЛ Прошел на вход 02:00 22.01.22 25 МТП 117028 366160
АТЛАНТИК ГОЛД 7 НОВ Ошварт. у причала 01:48 22.01.22 Придатко С. С. Погрузка 116001 366159
ПРИМА КИНГ 5 ЕСТ Отошел от причала 01:18 22.01.22 МОРЕ Ямщиков Н. А. 117023 366158
АЕГЕА* Б1 УЛ Прошел на выход 01:11 22.01.22 МОРЕ Иванов А.В. 117015 366157
ВЕНЧЕ ВИКТОРИ 1 КНГ Отошел от причала 01:11 22.01.22 МОРЕ Никонов А. О. 117018 366156