Движения судна ВЕНИ в судозаходе № 88142

Точка Операция До Лоцман Операция на причале Завершен № зап.
ВЕНИ ПР.БУЙ Прошел на вход 20:03 02.06.22 83-Б Мешалкин Е.А. 193249
ВЕНИ 83-Б Ошварт. у причала 20:38 02.06.22 Мешалкин Е.А. Ожидание 193251
ВЕНИ 83-Б Отошел от причала 05:19 03.06.22 30-РП Мешалкин Е.А. 193273
ВЕНИ 30-РП Ошварт. у причала 08:20 03.06.22 Мешалкин Е.А. Ожидание 193276
ВЕНИ 30-РП Отошел от причала 11:21 04.07.22 РО12ТП Мешалкин Е.А. 194957
ВЕНИ РО12ТП Ошварт. у причала 12:22 04.07.22 Мешалкин Е.А. Ожидание 194960
ВЕНИ РО12ТП Отошел от причала 17:11 04.07.22 30-РП Алексеенко А.В. 194981
ВЕНИ 30-РП Ошварт. у причала 18:10 04.07.22 Алексеенко А.В. Ожидание 194987
ВЕНИ 30-РП Отошел от причала 13:03 05.12.22 26-РП Чумбарев Ю.П. 202915
ВЕНИ 26-РП Ошварт. у причала 13:54 05.12.22 Чумбарев Ю.П. Ожидание 202921
ВЕНИ 26-РП Отошел от причала 20:48 07.12.22 ПР.БУЙ Алексеенко А.В. 202998
ВЕНИ ПР.БУЙ Прошел на выход 00:37 08.12.22 МОРЕ Алексеенко А.В. 203004
.