Движения судна СИЕЛО ДИ КАПРИ в судозаходе № 72975

Точка Операция До Лоцман Операция на причале Завершен № зап.
СИЕЛО ДИ КАПРИ ПР.БУЙ Прошел на вход 01:40 18.10.21 ЯК-18Е Б/л 150035
СИЕЛО ДИ КАПРИ ЯК-18Е Стал на якорь 01:50 18.10.21 Б/л Ожидание 150036
СИЕЛО ДИ КАПРИ ЯК-18Е Снялся с якоря 22:00 19.10.21 ЛУК-1 Голофаст А.Н. 150077
СИЕЛО ДИ КАПРИ ЛУК-1 Ошварт. у причала 01:30 20.10.21 Голофаст А.Н. Погрузка 150080
СИЕЛО ДИ КАПРИ ЛУК-1 Отошел от причала 10:00 21.10.21 МОРЕ Бойко В.В. 150089
СИЕЛО ДИ КАПРИ ПР.БУЙ Прошел на выход 12:05 21.10.21 МОРЕ Бойко В.В. 150093
.