Движения судна КОРАЛ ФАНДЖИЯ в судозаходе № 70732

Точка Операция До Лоцман Операция на причале Завершен № зап.
КОРАЛ ФАНДЖИЯ ПР.БУЙ Прошел на вход 22:41 18.07.21 ЯК-18Д Б/л 145768
КОРАЛ ФАНДЖИЯ ЯК-18Д Стал на якорь 23:00 18.07.21 Б/л Ожидание 145769
КОРАЛ ФАНДЖИЯ ЯК-18Д Снялся с якоря 22:45 26.07.21 ТСПГ-1 Соколов П.А. 146864
КОРАЛ ФАНДЖИЯ ТСПГ-1 Ошварт. у причала 00:24 27.07.21 Соколов П.А. Погрузка 146867
КОРАЛ ФАНДЖИЯ ТСПГ-1 Отошел от причала 18:56 27.07.21 МОРЕ Колпаков А.В. 146879
КОРАЛ ФАНДЖИЯ ПР.БУЙ Прошел на выход 19:55 27.07.21 МОРЕ Колпаков А.В. 146880
.