Движения судна КАПИТАН М.ИЗМАЙЛОВ в судозаходе № 70324

Точка Операция До Лоцман Операция на причале Завершен № зап.
КАПИТАН М.ИЗМАЙЛОВ ПР.БУЙ Прошел на вход 14:00 29.12.21 ВЫБ-13 135289
КАПИТАН М.ИЗМАЙЛОВ ВЫБ-13 Ошварт. у причала 17:10 29.12.21 Прочие 135296
КАПИТАН М.ИЗМАЙЛОВ ВЫБ-13 Отошел от причала 20:20 26.04.22 МОРЕ 137726
КАПИТАН М.ИЗМАЙЛОВ ПР.БУЙ Прошел на выход 21:40 26.04.22 МОРЕ 137727
.