Движения судна ДИМИТРОВГРАД в судозаходе № 4281

Точка Операция До Лоцман Операция на причале Завершен № зап.
ДИМИТРОВГРАД ПР.БУЙ Прошел на вход 03:00 01.01.15 36-Б Б/л .. 10268
ДИМИТРОВГРАД 36-Б Ошварт. у причала 04:00 01.01.15 Б/л .. Ожидание 10269
ДИМИТРОВГРАД 36-Б Отошел от причала 17:06 26.05.15 ССРЗ-3 Сигида К.Е. 10270
ДИМИТРОВГРАД ССРЗ-3 Ошварт. у причала 18:51 26.05.15 Сигида К.Е. Ремонт 10274
.