Движения судна ГЛОРИ СИ в судозаходе № 392642

Точка Операция До Лоцман Операция на причале Завершен № зап.
ГЛОРИ СИ ПР.БУЙ Прошел на вход 15:35 23.05.24 30 Святов Д.В. 2412577
ГЛОРИ СИ 30 Ошварт. у причала 18:48 23.05.24 Святов Д.В. 2412601
ГЛОРИ СИ 30 Отошел от причала 00:30 28.05.24 МОРЕ Нилов С.Ю. 2413214
ГЛОРИ СИ ПР.БУЙ Прошел на выход 03:32 28.05.24 МОРЕ 2413233
.