Движения судна СИ БРАВО в судозаходе № 333425

Точка Операция До Лоцман Операция на причале Завершен № зап.
СИ БРАВО ПР.БУЙ Прошел на вход 05:08 15.07.20 23 Новиков А.А. 2121653
СИ БРАВО 23 Ошварт. у причала 10:00 15.07.20 Новиков А.А. Прочие 2121726
СИ БРАВО 23 Отошел от причала 10:05 15.07.20 23 Новиков А.А. 2121728
СИ БРАВО 23 Ошварт. у причала 11:25 15.07.20 Новиков А.А. Прочие 2121731
СИ БРАВО 23 Отошел от причала 15:04 15.07.20 20 Капустин А.П. 2121796
СИ БРАВО 20 Ошварт. у причала 15:22 15.07.20 Капустин А.П. Прочие 2121809
СИ БРАВО 20 Отошел от причала 11:42 16.07.20 МОРЕ Парамошкин М.В. 2122084
СИ БРАВО ПР.БУЙ Прошел на выход 15:26 16.07.20 МОРЕ 2122125
.