Движения судна ТЕКОС в судозаходе № 332181

Точка Операция До Лоцман Операция на причале Завершен № зап.
ТЕКОС ПР.БУЙ Прибыл к точке 06:00 09.07.20 2118000
ТЕКОС ПР.БУЙ Отошел от точки 06:05 09.07.20 СЕТОС Б/л .. 2118002
ТЕКОС СЕТОС Ошварт. у причала 09:22 09.07.20 Б/л .. Погрузка 2118027
ТЕКОС СЕТОС Отошел от причала 18:08 09.07.20 СЕТОС Б/л .. 2118116
ТЕКОС СЕТОС Ошварт. у причала 18:46 09.07.20 Б/л .. Отстой 2118126
ТЕКОС СЕТОС Отошел от причала 06:57 10.07.20 СЕТОС Б/л .. 2118250
ТЕКОС СЕТОС Ошварт. у причала 07:37 10.07.20 Б/л .. Погрузка 2118255
ТЕКОС СЕТОС Отошел от причала 20:35 13.07.20 СЕТОС Б/л .. 2119227
ТЕКОС СЕТОС Ошварт. у причала 21:16 13.07.20 Б/л .. Прием 2119244
ТЕКОС СЕТОС Отошел от причала 14:59 14.07.20 СЕТОС Б/л .. 2119554
ТЕКОС СЕТОС Ошварт. у причала 15:15 14.07.20 Б/л .. Прием 2119555
ТЕКОС СЕТОС Отошел от причала 13:30 15.07.20 СЕТОС Б/л .. 2121786
ТЕКОС СЕТОС Ошварт. у причала 14:00 15.07.20 Б/л .. Прием 2121787
ТЕКОС СЕТОС Отошел от причала 09:05 16.07.20 СЕТОС Б/л .. 2122032
ТЕКОС СЕТОС Ошварт. у причала 09:41 16.07.20 Б/л .. Выдача 2122040
ТЕКОС СЕТОС Отошел от причала 13:00 17.07.20 СЕТОС Б/л .. 2122611
ТЕКОС СЕТОС Ошварт. у причала 13:30 17.07.20 Б/л .. Выдача 2122612
ТЕКОС СЕТОС Отошел от причала 21:18 18.07.20 32 Б/л .. 2122905
ТЕКОС 32 Ошварт. у причала 21:57 18.07.20 Б/л .. Выдача 2122935
ТЕКОС 32 Отошел от причала 06:13 19.07.20 СЕТОС Б/л .. 2123040
ТЕКОС СЕТОС Ошварт. у причала 06:50 19.07.20 Б/л .. Отстой 2123044
ТЕКОС СЕТОС Отошел от причала 15:02 19.07.20 МОРЕ Б/л .. 2123175
ТЕКОС ПР.БУЙ Прошел на выход 17:58 19.07.20 МОРЕ 2123215
.