Движения судна АУРА**** в судозаходе № 316844

Точка Операция До Лоцман Операция на причале Завершен № зап.
АУРА**** 82 Отошел от причала 16:23 08.01.20 32 Б/л .. 2066103
АУРА**** 32 Ошварт. у причала 17:18 08.01.20 Б/л .. Выдача 2066110
АУРА**** 32 Отошел от причала 23:45 08.01.20 82 Б/л .. 2066140
АУРА**** 82 Ошварт. у причала 00:12 09.01.20 Б/л .. Отстой 2066142
АУРА**** 82 Отошел от причала 20:38 09.01.20 82 Б/л .. 2066235
АУРА**** 82 Ошварт. у причала 21:03 09.01.20 Б/л .. Отстой 2066239
АУРА**** 82 Отошел от причала 16:13 10.01.20 42/43 Б/л .. 2066393
АУРА**** 42/43 Ошварт. у причала 16:51 10.01.20 Б/л .. Выдача 2066399
АУРА**** 42/43 Отошел от причала 20:23 10.01.20 82 Б/л .. 2066431
АУРА**** 82 Ошварт. у причала 21:09 10.01.20 Б/л .. Отстой 2066435
АУРА**** 82 Отошел от причала 11:32 11.01.20 ПНТ-4 Б/л .. 2066538
АУРА**** ПНТ-4 Ошварт. у причала 12:13 11.01.20 Б/л .. Выдача 2066563
АУРА**** ПНТ-4 Отошел от причала 16:40 11.01.20 82 Б/л .. 2066585
АУРА**** 82 Ошварт. у причала 17:24 11.01.20 Б/л .. Отстой 2066589
АУРА**** 82 Отошел от причала 19:07 11.01.20 82 Б/л .. 2066592
АУРА**** 82 Ошварт. у причала 19:32 11.01.20 Б/л .. Отстой 2066599
АУРА**** 82 Отошел от причала 20:33 13.01.20 СВ-7 Б/л .. 2066898
АУРА**** СВ-7 Ошварт. у причала 21:17 13.01.20 Б/л .. Отстой 2066911
АУРА**** СВ-7 Отошел от причала 02:27 14.01.20 82 Б/л .. 2066954
АУРА**** 82 Ошварт. у причала 03:03 14.01.20 Б/л .. Отстой 2066956
АУРА**** 82 Отошел от причала 13:02 14.01.20 82 Б/л .. 2067009
АУРА**** 82 Ошварт. у причала 13:16 14.01.20 Б/л .. Отстой 2067016
АУРА**** 82 Отошел от причала 17:38 14.01.20 82 Б/л .. 2067035
АУРА**** 82 Ошварт. у причала 17:52 14.01.20 Б/л .. Отстой 2067039
АУРА**** 82 Отошел от причала 15:45 15.01.20 83 Б/л .. 2067213
АУРА**** 83 Ошварт. у причала 16:20 15.01.20 Б/л .. Выдача 2067226
АУРА**** 83 Отошел от причала 19:18 15.01.20 82 Б/л .. 2067244
АУРА**** 82 Ошварт. у причала 19:30 15.01.20 Б/л .. Отстой 2067246
АУРА**** 82 Отошел от причала 12:28 16.01.20 112 Б/л .. 2067361
АУРА**** 112 Ошварт. у причала 12:52 16.01.20 Б/л .. Прием 2067362
АУРА**** 112 Отошел от причала 19:51 16.01.20 82 Б/л .. 2067428
АУРА**** 82 Ошварт. у причала 20:09 16.01.20 Б/л .. Отстой 2067430
АУРА**** 82 Отошел от причала 21:43 16.01.20 СВ-7 Б/л .. 2067439
АУРА**** СВ-7 Ошварт. у причала 22:27 16.01.20 Б/л .. Прием 2067448
АУРА**** СВ-7 Отошел от причала 10:42 17.01.20 82 Б/л .. 2068487
АУРА**** 82 Ошварт. у причала 11:20 17.01.20 Б/л .. Отстой 2068492
АУРА**** 82 Отошел от причала 21:28 17.01.20 82 Б/л .. 2068568
АУРА**** 82 Ошварт. у причала 21:48 17.01.20 Б/л .. Отстой 2068586
АУРА**** 82 Отошел от причала 12:43 18.01.20 46 Б/л .. 2068691
АУРА**** 46 Ошварт. у причала 13:55 18.01.20 Б/л .. Выдача 2069703
АУРА**** 46 Отошел от причала 18:01 18.01.20 25 Б/л .. 2069748
АУРА**** 25 Ошварт. у причала 18:42 18.01.20 Б/л .. Выдача 2069754
АУРА**** 25 Отошел от причала 21:17 18.01.20 82 Б/л .. 2069785
АУРА**** 82 Ошварт. у причала 22:11 18.01.20 Б/л .. Отстой 2069793
АУРА**** 82 Отошел от причала 13:07 19.01.20 112 Б/л .. 2069864
АУРА**** 112 Ошварт. у причала 13:28 19.01.20 Б/л .. Выдача 2069868
АУРА**** 112 Отошел от причала 13:58 19.01.20 82 Б/л .. 2069869
АУРА**** 82 Ошварт. у причала 14:30 19.01.20 Б/л .. Отстой 2069878
АУРА**** 82 Отошел от причала 12:01 20.01.20 82 Б/л .. 2070011
АУРА**** 82 Ошварт. у причала 12:18 20.01.20 Б/л .. Отстой 2070014
АУРА**** 82 Отошел от причала 21:25 20.01.20 СВ-7 Б/л .. 2070095
АУРА**** СВ-7 Ошварт. у причала 22:02 20.01.20 Б/л .. Прием 2070100
АУРА**** СВ-7 Отошел от причала 02:30 21.01.20 82 Б/л .. 2070124
АУРА**** 82 Ошварт. у причала 03:11 21.01.20 Б/л .. Отстой 2070131
АУРА**** 82 Отошел от причала 15:20 21.01.20 112-А Б/л .. 2070224
АУРА**** 112-А Ошварт. у причала 15:50 21.01.20 Б/л .. Выдача 2070226
АУРА**** 112-А Отошел от причала 21:15 21.01.20 82 Б/л .. 2070279
АУРА**** 82 Ошварт. у причала 21:26 21.01.20 Б/л .. Отстой 2070293
АУРА**** 82 Отошел от причала 23:53 21.01.20 72 Б/л .. 2070300
АУРА**** 72 Ошварт. у причала 00:32 22.01.20 Б/л .. Выдача 2070306
АУРА**** 72 Отошел от причала 02:26 22.01.20 82 Б/л .. 2070312
АУРА**** 82 Ошварт. у причала 02:45 22.01.20 Б/л .. Отстой 2070323
АУРА**** 82 Отошел от причала 11:23 23.01.20 82 Б/л .. 2070577
АУРА**** 82 Ошварт. у причала 11:36 23.01.20 Б/л .. Отстой 2070581
АУРА**** 82 Отошел от причала 19:10 25.01.20 СЕТОС Б/л .. 2071006
АУРА**** СЕТОС Ошварт. у причала 20:12 25.01.20 Б/л .. Прием 2071022
АУРА**** СЕТОС Отошел от причала 02:15 26.01.20 6 Б/л .. 2071057
АУРА**** 6 Ошварт. у причала 03:02 26.01.20 Б/л .. Выдача 2071063
АУРА**** 6 Отошел от причала 06:43 26.01.20 82 Б/л .. 2071082
АУРА**** 82 Ошварт. у причала 07:28 26.01.20 Б/л .. Отстой 2072035
АУРА**** 82 Отошел от причала 12:43 26.01.20 62 Б/л .. 2072065
АУРА**** 62 Ошварт. у причала 13:32 26.01.20 Б/л .. Выдача 2072078
АУРА**** 62 Отошел от причала 15:39 26.01.20 82 Б/л .. 2072091
АУРА**** 82 Ошварт. у причала 16:09 26.01.20 Б/л .. Отстой 2072099
АУРА**** 82 Отошел от причала 10:57 27.01.20 82 Б/л .. 2072180
АУРА**** 82 Ошварт. у причала 11:18 27.01.20 Б/л .. Отстой 2072187
АУРА**** 82 Ошварт. у причала 11:20 27.01.20 Б/л .. 2072188
АУРА**** 82 Отошел от причала 12:46 27.01.20 82 Б/л .. 2072205
АУРА**** 82 Ошварт. у причала 13:22 27.01.20 Б/л .. Отстой 2072210
АУРА**** 82 Отошел от причала 13:18 05.02.20 ПНТ-4 Б/л .. 2074736
АУРА**** ПНТ-4 Ошварт. у причала 13:42 05.02.20 Б/л .. Выдача 2074743
АУРА**** ПНТ-4 Отошел от причала 15:45 05.02.20 82 Б/л .. 2074771
АУРА**** 82 Ошварт. у причала 16:28 05.02.20 Б/л .. Отстой 2074773
АУРА**** 82 Отошел от причала 16:51 06.02.20 72 Б/л .. 2074939
АУРА**** 72 Ошварт. у причала 17:50 06.02.20 Б/л .. Выдача 2074946
АУРА**** 72 Отошел от причала 20:09 06.02.20 82 Б/л .. 2074959
АУРА**** 82 Ошварт. у причала 20:50 06.02.20 Б/л .. Отстой 2074963
АУРА**** 82 Отошел от причала 12:58 08.02.20 СВ-7 Б/л .. 2075256
АУРА**** СВ-7 Ошварт. у причала 13:59 08.02.20 Б/л .. Прием 2075265
АУРА**** СВ-7 Отошел от причала 21:28 08.02.20 7 Б/л .. 2075335
АУРА**** 7 Ошварт. у причала 22:53 08.02.20 Б/л .. Выдача 2075341
АУРА**** 7 Отошел от причала 01:52 09.02.20 82 Б/л .. 2075355
АУРА**** 82 Ошварт. у причала 02:55 09.02.20 Б/л .. Отстой 2075358
АУРА**** 82 Отошел от причала 16:54 10.02.20 82 Б/л .. 2075599
АУРА**** 82 Ошварт. у причала 18:12 10.02.20 Б/л .. Отстой 2075613
АУРА**** 82 Отошел от причала 13:56 12.02.20 СВ-7 Б/л .. 2077794
АУРА**** СВ-7 Ошварт. у причала 14:45 12.02.20 Б/л .. Прием 2077801
АУРА**** СВ-7 Отошел от причала 00:38 13.02.20 82 Б/л .. 2077906
АУРА**** 82 Ошварт. у причала 01:30 13.02.20 Б/л .. Отстой 2077911
АУРА**** 82 Отошел от причала 03:46 13.02.20 82 Б/л .. 2077925
АУРА**** 82 Ошварт. у причала 04:26 13.02.20 Б/л .. Отстой 2077928
АУРА**** 82 Отошел от причала 08:35 14.02.20 СВ-7 Б/л .. 2078081
АУРА**** СВ-7 Ошварт. у причала 09:27 14.02.20 Б/л .. Прием 2078090
АУРА**** СВ-7 Отошел от причала 18:36 14.02.20 82 Б/л .. 2078152
АУРА**** 82 Ошварт. у причала 19:27 14.02.20 Б/л .. Отстой 2078161
АУРА**** 82 Отошел от причала 21:30 14.02.20 82 Б/л .. 2078182
АУРА**** 82 Ошварт. у причала 22:03 14.02.20 Б/л .. Отстой 2078185
АУРА**** 82 Отошел от причала 12:51 17.02.20 33 Б/л .. 2078516
АУРА**** 33 Ошварт. у причала 13:19 17.02.20 Б/л .. Выдача 2078523
АУРА**** 33 Отошел от причала 17:33 17.02.20 НЛШ-ПН Б/л .. 2078542
АУРА**** НЛШ-ПН Ошварт. у причала 18:30 17.02.20 Б/л .. Выдача 2078553
АУРА**** НЛШ-ПН Отошел от причала 23:10 17.02.20 82 Б/л .. 2078569
АУРА**** 82 Ошварт. у причала 01:01 18.02.20 Б/л .. Отстой 2078576
АУРА**** 82 Отошел от причала 11:00 18.02.20 89 Б/л .. 2078612
АУРА**** 89 Ошварт. у причала 11:20 18.02.20 Б/л .. Выдача 2078613
АУРА**** 89 Отошел от причала 20:45 18.02.20 112 Б/л .. 2078679
АУРА**** 112 Ошварт. у причала 21:20 18.02.20 Б/л .. Прием 2078684
АУРА**** 112 Отошел от причала 00:55 19.02.20 82 Б/л .. 2078709
АУРА**** 82 Ошварт. у причала 01:17 19.02.20 Б/л .. Отстой 2078714
АУРА**** 82 Отошел от причала 09:16 19.02.20 РП-3 Б/л .. 2078765
АУРА**** РП-3 Ошварт. у причала 09:55 19.02.20 Б/л .. Выдача 2078775
АУРА**** РП-3 Отошел от причала 11:21 19.02.20 82 Б/л .. 2078787
АУРА**** 82 Ошварт. у причала 11:44 19.02.20 Б/л .. Отстой 2078791
АУРА**** 82 Отошел от причала 13:25 19.02.20 82 Б/л .. 2078807
АУРА**** 82 Ошварт. у причала 13:33 19.02.20 Б/л .. Отстой 2078809
АУРА**** 82 Отошел от причала 18:19 19.02.20 82 Б/л .. 2078846
АУРА**** 82 Ошварт. у причала 18:26 19.02.20 Б/л .. Отстой 2078850
АУРА**** 82 Отошел от причала 09:03 22.02.20 112 Б/л .. 2079236
АУРА**** 112 Ошварт. у причала 09:19 22.02.20 Б/л .. Прием 2079239
АУРА**** 112 Отошел от причала 13:55 22.02.20 82 Б/л .. 2079284
АУРА**** 82 Ошварт. у причала 14:10 22.02.20 Б/л .. Отстой 2079297
АУРА**** 82 Отошел от причала 16:21 22.02.20 82 Б/л .. 2079302
АУРА**** 82 Ошварт. у причала 16:39 22.02.20 Б/л .. Отстой 2079305
АУРА**** 82 Отошел от причала 10:58 29.02.20 82 Б/л .. 2081327
АУРА**** 82 Ошварт. у причала 11:23 29.02.20 Б/л .. Отстой 2081336
АУРА**** 82 Отошел от причала 23:54 01.03.20 ЛОМ-28 Б/л .. 2082463
АУРА**** ЛОМ-28 Ошварт. у причала 02:58 02.03.20 Б/л .. 2082479
АУРА**** ЛОМ-28 Отошел от причала 06:44 03.03.20 ЛОМ-29 Б/л .. 2082682
АУРА**** ЛОМ-29 Ошварт. у причала 07:07 03.03.20 Б/л .. Выдача 2082691
АУРА**** ЛОМ-29 Отошел от причала 01:56 04.03.20 82 Б/л .. 2082809
АУРА**** 82 Ошварт. у причала 04:32 04.03.20 Б/л .. Отстой 2082829
АУРА**** 82 Отошел от причала 19:36 04.03.20 82 Б/л .. 2083844
АУРА**** 82 Ошварт. у причала 20:02 04.03.20 Б/л .. Отстой 2083870
АУРА**** 82 Отошел от причала 21:11 05.03.20 82 Б/л .. 2084015
АУРА**** 82 Ошварт. у причала 21:29 05.03.20 Б/л .. Отстой 2084020
АУРА**** 82 Отошел от причала 15:43 16.03.20 112-А Б/л .. 2088772
АУРА**** 112-А Ошварт. у причала 16:34 16.03.20 Б/л .. Выдача 2088780
АУРА**** 112-А Отошел от причала 20:59 16.03.20 82 Б/л .. 2088834
АУРА**** 82 Ошварт. у причала 21:25 16.03.20 Б/л .. Отстой 2088835
АУРА**** 82 Отошел от причала 18:40 17.03.20 112 Б/л .. 2089865
АУРА**** 112 Ошварт. у причала 19:00 17.03.20 Б/л .. Прием 2089871
АУРА**** 112 Отошел от причала 22:59 17.03.20 82 Б/л .. 2089898
АУРА**** 82 Ошварт. у причала 23:20 17.03.20 Б/л .. Отстой 2089900
АУРА**** 82 Отошел от причала 12:38 19.03.20 82 Б/л .. 2090148
АУРА**** 82 Ошварт. у причала 12:52 19.03.20 Б/л .. Отстой 2090152
АУРА**** 82 Отошел от причала 15:11 19.03.20 103 Б/л .. 2090172
АУРА**** 103 Ошварт. у причала 15:45 19.03.20 Б/л .. Выдача 2090174
АУРА**** 103 Отошел от причала 21:10 19.03.20 82 Б/л .. 2090220
АУРА**** 82 Ошварт. у причала 21:33 19.03.20 Б/л .. Отстой 2090224
АУРА**** 82 Отошел от причала 01:46 20.03.20 112 Б/л .. 2090267
АУРА**** 112 Ошварт. у причала 02:05 20.03.20 Б/л .. Прием 2090270
АУРА**** 112 Отошел от причала 07:25 20.03.20 82 Б/л .. 2090296
АУРА**** 82 Ошварт. у причала 07:32 20.03.20 Б/л .. Отстой 2090297
АУРА**** 82 Отошел от причала 18:08 23.03.20 112-А Б/л .. 2090945
АУРА**** 112-А Ошварт. у причала 18:27 23.03.20 Б/л .. Выдача 2090952
АУРА**** 112-А Отошел от причала 22:46 23.03.20 82 Б/л .. 2090984
АУРА**** 82 Ошварт. у причала 23:05 23.03.20 Б/л .. Отстой 2090987
АУРА**** 82 Отошел от причала 19:28 24.03.20 СВ-7 Б/л .. 2091157
АУРА**** СВ-7 Ошварт. у причала 20:05 24.03.20 Б/л .. 2091166
АУРА**** СВ-7 Отошел от причала 00:32 25.03.20 82 Б/л .. 2091201
АУРА**** 82 Ошварт. у причала 01:05 25.03.20 Б/л .. Отстой 2091220
АУРА**** 82 Отошел от причала 00:47 29.03.20 112 Б/л .. 2091845
АУРА**** 112 Ошварт. у причала 01:05 29.03.20 Б/л .. Прием 2091850
АУРА**** 112 Отошел от причала 05:50 29.03.20 82 Б/л .. 2091867
АУРА**** 82 Ошварт. у причала 06:04 29.03.20 Б/л .. Отстой 2091869
АУРА**** 82 Отошел от причала 00:27 30.03.20 82 Б/л .. 2091986
АУРА**** 82 Ошварт. у причала 00:37 30.03.20 Б/л .. Отстой 2091987
АУРА**** 82 Отошел от причала 14:25 31.03.20 ПНТ-3 Б/л .. 2092234
АУРА**** ПНТ-3 Ошварт. у причала 15:08 31.03.20 Б/л .. Выдача 2092256
АУРА**** ПНТ-3 Отошел от причала 18:58 31.03.20 82 Б/л .. 2092277
АУРА**** 82 Ошварт. у причала 19:28 31.03.20 Б/л .. Отстой 2092287
АУРА**** 82 Отошел от причала 13:49 01.04.20 82 Б/л .. 2092418
АУРА**** 82 Ошварт. у причала 13:57 01.04.20 Б/л .. Отстой 2092419
АУРА**** 82 Отошел от причала 13:12 09.04.20 82 Б/л .. 2093641
АУРА**** 82 Ошварт. у причала 13:30 09.04.20 Б/л .. Отстой 2093643
АУРА**** 82 Отошел от причала 14:56 09.04.20 СВ-7 Б/л .. 2093658
АУРА**** СВ-7 Ошварт. у причала 15:34 09.04.20 Б/л .. Отстой 2093665
АУРА**** СВ-7 Отошел от причала 17:39 09.04.20 82 Б/л .. 2093675
АУРА**** 82 Ошварт. у причала 18:33 09.04.20 Б/л .. Отстой 2093679
АУРА**** 82 Отошел от причала 01:09 10.04.20 112 Б/л .. 2093740
АУРА**** 112 Ошварт. у причала 01:41 10.04.20 Б/л .. Прием 2093747
АУРА**** 112 Отошел от причала 07:14 10.04.20 49 Б/л .. 2093764
АУРА**** 49 Ошварт. у причала 07:52 10.04.20 Б/л .. Выдача 2093766
АУРА**** 49 Отошел от причала 13:14 10.04.20 82 Б/л .. 2093805
АУРА**** 82 Ошварт. у причала 13:44 10.04.20 Б/л .. Отстой 2093806
АУРА**** 82 Отошел от причала 16:10 11.04.20 30 Б/л .. 2094052
АУРА**** 30 Ошварт. у причала 16:37 11.04.20 Б/л .. Выдача 2094066
АУРА**** 30 Отошел от причала 20:25 11.04.20 82 Б/л .. 2094095
АУРА**** 82 Ошварт. у причала 21:26 11.04.20 Б/л .. Отстой 2094110
АУРА**** 82 Отошел от причала 22:16 11.04.20 82 Б/л .. 2094121
АУРА**** 82 Ошварт. у причала 22:31 11.04.20 Б/л .. Отстой 2094124
АУРА**** 82 Отошел от причала 09:06 22.04.20 РП-3/4 Б/л .. 2095834
АУРА**** РП-3/4 Ошварт. у причала 09:29 22.04.20 Б/л .. Выдача 2095839
АУРА**** РП-3/4 Отошел от причала 11:24 22.04.20 82 Б/л .. 2095857
АУРА**** 82 Ошварт. у причала 11:48 22.04.20 Б/л .. Отстой 2095866
АУРА**** 82 Отошел от причала 10:11 23.04.20 СВ-7 Б/л .. 2096039
АУРА**** СВ-7 Ошварт. у причала 10:48 23.04.20 Б/л .. Выдача 2096045
АУРА**** СВ-7 Отошел от причала 15:53 23.04.20 82 Б/л .. 2096105
АУРА**** 82 Ошварт. у причала 16:32 23.04.20 Б/л .. Отстой 2096123
.