Движения судна БС-17 в судозаходе № 307473

Точка Операция До Лоцман Операция на причале Завершен № зап.
БС-17 ТЧМ Прошел на вход 13:20 02.11.19 М.НЕВА Б/л .. 2046630
БС-17 М.НЕВА Стал на якорь 13:40 02.11.19 Б/л .. Прочие 2046653
.