Движения судна РКА ЧУВАШИЯ в судозаходе № 274761

Точка Операция До Лоцман Операция на причале Завершен № зап.
РКА ЧУВАШИЯ ПР.БУЙ Прошел на вход 10:41 29.07.18 КРОНШ. Б/л .. 1903875
РКА ЧУВАШИЯ КРОНШ. Ошварт. у причала 12:19 29.07.18 Б/л .. Прочие 1903934
РКА ЧУВАШИЯ КРОНШ. Отошел от причала 20:32 10.07.19 МОРЕ Б/л .. 2000355
РКА ЧУВАШИЯ ПР.БУЙ Прошел на выход 21:53 10.07.19 МОРЕ 2000385
.