Движения судна ОРДИНАР в судозаходе № 247927

Точка Операция До Лоцман Операция на причале Завершен № зап.
ОРДИНАР СТРЕЛ Ошварт. у причала 00:00 04.05.16 Прочие 1686269
ОРДИНАР СТРЕЛ Отошел от причала 08:35 05.05.16 РЛМ Тен В. Е. 1686481
ОРДИНАР РЛМ Прибыл к точке 09:20 05.05.16 Тен В. Е. Прочие 1686482
ОРДИНАР РЛМ Отошел от точки 10:15 05.05.16 СТРЕЛ Тен В. Е. 1686504
ОРДИНАР СТРЕЛ Ошварт. у причала 11:25 05.05.16 Тен В. Е. Прочие 1686549
.