Движения судна РЛВ 27-15 в судозаходе № 247573

Точка Операция До Лоцман Операция на причале Завершен № зап.
РЛВ 27-15 МОРФАС Отошел от точки 10:15 16.04.16 СТРЕЛ Б/л .. 1682250
РЛВ 27-15 СТРЕЛ Ошварт. у причала 12:05 16.04.16 Б/л .. Прочие 1682270
.