Движения судна ТОМИНИ ДЕСТИНИ в судозаходе № 112891

Точка Операция До Лоцман Операция на причале Завершен № зап.
ТОМИНИ ДЕСТИНИ Б1 УЛ Прошел на вход 09:44 19.10.21 ЯК 11У Придатко С. С. 355309
ТОМИНИ ДЕСТИНИ ЯК 11У Стал на якорь 11:00 19.10.21 Придатко С. С. Ожидание 355312
ТОМИНИ ДЕСТИНИ ЯК 11У Снялся с якоря 14:10 20.10.21 УМАР-1 Горбачев В.А. 355382
ТОМИНИ ДЕСТИНИ УМАР-1 Ошварт. у причала 16:20 20.10.21 Горбачев В.А. Ожидание 355388
ТОМИНИ ДЕСТИНИ УМАР-1 Отошел от причала 20:11 23.10.21 ЯК 11У Стеченцев А. Е. 355555
ТОМИНИ ДЕСТИНИ ЯК 11У Стал на якорь 23:30 23.10.21 Стеченцев А. Е. Прочие 355571
ТОМИНИ ДЕСТИНИ ЯК 11У Снялся с якоря 13:40 24.10.21 МОРЕ Мялицын В. В. 355604
ТОМИНИ ДЕСТИНИ Б1 УЛ Прошел на выход 15:20 24.10.21 МОРЕ Мялицын В. В. 355613
.