Движения судна ЕЛЕНА ВЕ в судозаходе № 112884

Точка Операция До Лоцман Операция на причале Завершен № зап.
ЕЛЕНА ВЕ Б1 УЛ Прошел на вход 08:15 18.10.21 ЯК 11А Сидоркин Д. А. 355268
ЕЛЕНА ВЕ ЯК 11А Стал на якорь 09:05 18.10.21 Сидоркин Д. А. Ожидание 355270
ЕЛЕНА ВЕ ЯК 11А Снялся с якоря 16:30 18.10.21 1 РТУ Ершов А. А. 355278
ЕЛЕНА ВЕ 1 РТУ Ошварт. у причала 18:18 18.10.21 Ершов А. А. Погрузка 355282
ЕЛЕНА ВЕ 1 РТУ Отошел от причала 21:50 20.10.21 2 РТУ Макарычев В. В. 355399
ЕЛЕНА ВЕ 2 РТУ Ошварт. у причала 22:43 20.10.21 Макарычев В. В. Погрузка 355403
ЕЛЕНА ВЕ 2 РТУ Отошел от причала 11:09 21.10.21 МОРЕ Миненко А. А. 355441
ЕЛЕНА ВЕ Б1 УЛ Прошел на выход 13:30 21.10.21 МОРЕ Миненко А. А. 355448
.