Движения судна МИДЛАНД ТРЕЙДЕР в судозаходе № 112883

Точка Операция До Лоцман Операция на причале Завершен № зап.
МИДЛАНД ТРЕЙДЕР Б1 УЛ Прошел на вход 02:42 18.10.21 25 МТП Драбкин А. Л. 355253
МИДЛАНД ТРЕЙДЕР 25 МТП Ошварт. у причала 05:50 18.10.21 Драбкин А. Л. Погрузка 355262
МИДЛАНД ТРЕЙДЕР 25 МТП Отошел от причала 14:05 20.10.21 МОРЕ Макарычев В. В. 355380
МИДЛАНД ТРЕЙДЕР Б1 УЛ Прошел на выход 16:40 20.10.21 МОРЕ Макарычев В. В. 355389
.