Движения судна КАНДАВА в судозаходе № 11204

Точка Операция До Лоцман Операция на причале Завершен № зап.
КАНДАВА ПР.БУЙ Прошел на вход 21:00 31.12.14 ВНРЕЙД Б/л .. 29446
КАНДАВА ВНРЕЙД Ошварт. у причала 22:00 31.12.14 Ожидание 29447
КАНДАВА ВНРЕЙД Отошел от причала 02:36 20.06.16 РЕЧ.П Осадчий В.Н. 29448
КАНДАВА РЕЧ.П Ошварт. у причала 05:22 20.06.16 Осадчий В.Н. Ожидание 29449
КАНДАВА РЕЧ.П Отошел от причала 10:02 15.08.16 ПИО-5 Иванов А.В. 31321
КАНДАВА ПИО-5 Ошварт. у причала 12:40 15.08.16 Иванов А.В. Ожидание 31328
.